Erkek İnfertilitesi Testleri - Tüp Bebek - Medical Park

Erkek İnfertilitesi Testleri

1. Semen Analizi

Erkeğin değerlendirilmesi için yapılan en önemli ve bilgilendirici test semen analizidir. Erkek infertilite’si tanısının konabilmesi için 3–8 hafta aralıklarda en az 2 tetkik yapılmalıdır. Mastürbasyonla alınan spermlerin doğru değerlendirilmesi için, örnek alınırken 3 ile 5 günlük cinsel perhiz olmalıdır. Semen analizi yapılırken, spermlerin sayısı, hareketliliği ve şekli değerlendirilir. Semen analizinin normal kabul edilebilmesi için, sperm sayısının 20 milyon/ml ve üzerinde olması, toplam hareketliliğin %50 ve morfoloji dediğimiz normal yapıdaki sperm oranının %5 ve üzerinde olması gerekir. Bu değerlerin altındaki sonuçlarda, çiftler için bir tedavi programı mutlaka uygulanmalıdır.

Tüp Bebek
2. Hormanal Testler

Üreme hormonlarının düzeyleri, yapılacak bir kan testiyle saptanabilir. Bu hormonlar FSH, LH, Total Testosteron ve Prolaktin’dir. Semen analizinde sperme rastlanmayan erkeklerde, sorunun testis kaynaklı olup olmadığının tespitinde yardımcı olur.

3. Genetik Testler

Sperm sayısının 5 milyon/ml ve altında olması ya da hiç sperme rastlanmaması durumu, şiddetli erkek infertilite’si olarak adlandırılır. Bu tanıyı almış erkeklerin genetik yönden incelenmesi gerekmektedir. Hiç sperm gözlenmeyen ve spermlerin şiddetli yapısal ve sayısal bozukluğu olan erkeklerde %5 -15 oranında genetik problemlere rastlanmaktadır. Erkekte var olan genetik problemler embriyolara taşınacak ve doğacak bebekte anomali’lere sebep olabilmektedir. Yine bu durum erkek çocuklarda kısırlığa neden olabilmektedir. Bu nedenle şiddetli erkek infertilite’sinde tedavi öncesinde erkeğe genetik testlerin yapılması faydalı olacaktır. Yine doğuştan taşıyıcı kanalların gelişmemesine bağlı erkek infertilite’sinde, kistik fibrozis taşıyıcılığı yönünden erkek ve kadına genetik testler yapılmalıdır.

4. Semen ve İdrar Kültürleri

Enfeksiyon şüphesinin olduğu durumlarda steril bir kaba alınan örneklere kültür yapılarak enfeksiyona neden olan mikrop tespit edilmeye çalışılır ve bu mikrobun duyarlı olduğu antibiyotiklerle enfeksiyon tedavisi yapılır.

5. Testis Biyopsisi

Semen analizinde sperme rastlanmayan, hormon testleri ve testis boyutları normal olan erkeklerde, sperm üretiminin olup olmadığının tespiti amacıyla yapılır. Genellikle lokal anestezi ile uygulanır.