Destek Yöntemleri - Tüp Bebek - Medical Park

Destek Yöntemleri

Assisted Hatching “AHA”

Embriyoları çevreleyen zarın belli bir bölgesinin inceltilmesi ya da tam olarak açılmasıdır. Bu işlem asit tyrode kullanarak, mekanik olarak ya da lazer ile yapılabilir. Kadın yaşı 35 ve üzeri olduğunda, bazal FSH hormon değerleri yüksek olan kadınlarda, önceki uygulamalarda iyi embriyo transferine rağmen gebelik oluşmamış çiftlerde, yumurtanın zarının kalın olduğu durumlarda, içerisindeki istenmeyen artıkların temizlenmesi gereken olgularda ve genetik araştırma yapılması için biyopsi alınacak vakalarda bu yöntem uygulanmaktadır. Zarın inceltilmesi ya da açılmasıyla embriyonun rahim duvarına tutunması kolaylaşacaktır.

Tüp Bebek
Endrometrial Ko-Kültür “Rahim İçi Doku Kültürü”

Tekrarlayan tüp bebek tedavilerine rağmen gebe kalamayan, embriyoları yavaş veya kötü gelişim gösteren çiftlerde uygulanan bir yöntemdir. Adetin 21. günü rahim içinden alınan ufak bir doku örneği laboratuvar koşullarında üretilerek yapay bir rahim içi dokusu oluşturulur ve embriyolar bu doku içinde büyütülür. Endometrial hücreler embriyo gelişimine zarar vermemekte, gelişiminin devamını sağlamakta ve büyüme şansını artırmaktadır.

Embriyo gelişimi için gerekli olan faktörler, proteinler yönünden oldukça zengin olan ko-kültür sıvıları içerisinde bulunan büyüme faktörleri ve besleyici maddeler embriyo gelişimini desteklemektedir. Ayrıca ortamda oluşan antioksidanlar embriyo için zararlı olabilecek artıkları embriyo çevresinden uzaklaştırmaktadır.

Blastokist Kültürü

Döllenmiş yumurtaların (embriyolar) laboratuvar ortamındaki gelişimlerinin 5. ya da 6. güne kadar devam ettirilip blastokist aşamasında transfer edilmesidir. Blastokist aşamasına gelmiş embriyolar, rahme tutunma şansı daha yüksek olan, seçilmiş embriyolardır.

Salpinjektomi ya da Kornual Blokaj

Tüplerdeki tıkanıklık, tüplerin içinde sıvı birikimine ve genişlemeye neden oluyorsa tedavi öncesi fonksiyon görmeyen tüplerin çıkarılması ya da bağlantının kesilmesi tedavi başarısını yaklaşık %40 oranında artıracaktır.

Preimplantasyon Genetik Tanı

Henüz gebelik oluşmadan laboratuvar ortamında geliştirilen embriyoların genetik olarak incelenmesi ve seçilmiş olan sağlıklı embriyoların anne adayının rahmine yerleştirilmesi yöntemine (Preimplantasyon Genetik Tanı-PGT) adı verilmektedir. Gebelik öncesi genetik tanının amacı, öncelikle genetik hastalıkların embriyo aşamasında tanımlanmasıdır.

Tüp Bebek

Gebelik öncesi genetik tanı, anne ve baba adayından elde edilen yumurta ve sperm hücrelerinin, laboratuvar ortamında döllendirilmesi sonucu gelişen embriyolardan bir ya da iki hücre alınması ile gerçekleştirilmektedir.

Gebelik Öncesi Tanı

  • Genetik veya kalıtsal bir hastalık taşıyıcılığı olan çiftlerde,
  • Daha önce genetik hastalığı olan çocuk veya çocuklara sahip çiftlerde,
  • Yardımcı üreme teknikleri için kabul edilmiş ileri yaş grubundaki kadınlarda (37 yaş ve üzeri),
  • Tekrarlayan erken gebelik düşükleri olan çiftlerde,
  • İki ya da daha fazla sayıda uygulamasına rağmen yardımcı üreme teknikleri ile gebelik elde edilememiş veya düşüklerle gebeliklerini kaybetmiş olan çiftlerde,
  • Şiddetli erkek kısırlığı ile birlikte görülen kromozom bozuklukları veya genetik hastalıklarda.

Embriyo Transferi Sonrası Takip

Transfer sonrasında kasık ağrıları olabilir. Bunun sebebi tedavi sırasında yumurtaların uyarılmasına bağlı olarak gelişen yumurtalıkların büyümesi ve gerilmesidir. Ancak bulantı, kusma, karında şişkinlik, idrar miktarında azalma gibi şikayetler olursa mutlaka doktora haber verilmelidir. Yumurtalıkların aşırı uyarılması durumunda OHSS denilen hiperstimülasyon sendromu gelişebilir.

Embriyo transferini takiben 12. günde kanda gebelik testi yaptırılmalıdır. Test gününden önce olabilecek bir vajinal kanama gebeliğin olmadığı anlamına gelmez. Böyle bir durumda da gebelik testini yaptırmak gerekir. Testin pozitif çıkması halinde iki gün sonra test tekrarlanmalı ve kanda gebelik hormonunun yükselmesi takip edilmelidir. Gebelik tespit edilen hastalar, üç hafta sonra kontrole çağrılır ve Ultrasonografi ile gebelik görüntülenir. Bebeğin kalp atımları görüldükten sonraki takipler, normal yolla gebe kalan kadınların takibi gibidir.